До уваги керівників телерадіоорганізацій! Регулятор, як і раніше, у визначений спосіб наглядає за дотриманням рекламного законодавства

28.01.2020

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову  № 1024 від 11 грудня 2019 року «Про реалізацію експериментального проекту щодо рекламування на радіо окремих товарів (послуг) та осіб, що їх реалізують (надають)». Національна рада наголошує, що здійснює нагляд за розміщенням рекламних і спонсорських матеріалів відповідно до своїх повноважень.

Постановою передбачено, що експеримент триватиме 2 роки від 1 січня 2020-го, і рекламу окремих товарів чи послуг та осіб, які їх реалізують (надають), можна розміщувати на радіо без поширення докладної інформації про ці товари і послуги за умови надання рекламодавцем цієї інформації розповсюджувачу реклами.

Згідно зі статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» регуляторний орган здійснює нагляд за дотриманням ліцензіатами вимог законодавства України щодо реклами та спонсорства у сфері телерадіомовлення. Водночас, керуючись вимогами абзацу 3 частини 1 статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Національна рада стежить за дотриманням і забезпечує виконання вимог Закону України «Про рекламу» щодо спонсорства і порядку розповсюдження реклами на телебаченні й радіо. Стаття 13 Закону України «Про рекламу» встановлює вимоги щодо порядку розповсюдження такої реклами.

З урахуванням викладеного, Національна рада повідомляє, що і далі в межах повноважень, на підставі та у спосіб передбачений чинним законодавством буде здійснювати нагляд за дотриманням ліцензіатами вимог законодавства України щодо реклами та спонсорства у сфері телерадіомовлення.