Для поширення програм в Україні іноземні мовники повинні дотримуватися вимог вітчизняного законодавства

23.05.2019

Національна рада, проаналізувала подані для внесення до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України документи телеканалу «Небеса ТВ7» (Республіка Фінляндія), а також інші доступні дані й зміст цієї іноземної програми,  та звертає увагу цього мовника і правовласників тих іноземних телеканалів, які бажають бути ретрансльованими в Україні, на необхідність чіткого дотримання положень українського законодавства.

До Національної ради звернулася компанія «Lighthouse Network Ltd Oy» (АТ «Лайтхаус Нетворк Лтд»), що є власником телеканалу «Небеса ТВ7», із проханням внести цей телеканал до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України.

За результатами моніторингу й аналізу контенту телеканалу «Небеса ТВ7», який компанія «Lighthouse Network Ltd Oy» надала Національній раді, встановлено, що окремі передачі та елементи програмної послуги мають ознаки порушення абзаців 8, 9 частини другої, частини четвертої статті 6, частини четвертої статті 28, частини другої статті 62 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та пункту 2 статті 7 Європейської конвенції про транскордонне телебачення.

Так, в ефірі телеканалу «Небеса ТВ7» зафіксовано передачі (у тому числі окремі елементи програмної послуги), створені в Російській Федерації та/або спрямовані на її територію. Російська Федерація не входить до Європейського Союзу і не ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.

Крім того, своїм рішенням від 02.04.2015 № 459 «Про розгляд питань щодо визнання Національною радою змісту програм адаптованими до вимог законодавства України», регуляторний орган тимчасово припинив розгляд питань стосовно визнання змісту програм адаптованими до вимог законодавства України, правовласники (виробники) яких підпадають під юрисдикцію Російської Федерації.

Також в окремих передачах іноземної програми «Небеса ТВ7» зафіксовано фрагменти з ефіру інформаційних телеканалів Російської Федерації і посилання на інтернет-ресурси, які заборонені офіційними документами, зокрема Указом Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» і рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.05.2018 № 826/3456/14.

Російська Федерація визнана Верховною Радою України державою-агресором і державою-окупантом. Згідно з чинним законодавством України, якщо передачі, створені на замовлення або за участі однієї або декількох юридичних осіб-резидентів держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором та/або державою-окупантом, вони не можуть вважатися передачами  європейського   виробництва.

З метою забезпечення життєво важливих інтересів суспільства і держави в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України Національна рада, як і інші органи державної влади, змушена застосовувати суворіші й детальніші правила, ніж передбачені Європейською конвенцією, до програмних послуг, що їх транслює телемовник, який підпадає, як уважається, під юрисдикцію країн-членів Європейської конвенції в значенні статті 5 конвенції.

У рамках національного та міжнародного законодавства Україна поінформувала Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй і Генерального секретаря Ради Європи (постанова Верховної Ради України від 21.05.2015 № 462-VIII) щодо права України вживати заходів, які можуть бути підставою для відступу від зобов’язань за статтями Міжнародного пакту про громадянські й політичні права та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема статті 15 (Відступ від зобов’язань під час надзвичайної ситуації).

Зважаючи на викладене, Національна рада звертає увагу іноземних телемовників і суб’єктів господарювання, які мають наміри здійснювати ретрансляцію іноземних програм на території України й подають заяви щодо внесення телевізійних програм до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, що наявності дозволу (ліцензії) компетентного органу країни-учасниці Європейської конвенції і договору, що укладає мовник із дистриб’ютором, недостатньо. Окрім необхідності зазначення у правових документах інформації про телевізійну програму, фактичний логотип програми, власника, територію мовлення, мову, європейські твори тощо, передусім зміст програмної послуги й усіх елементів у її межах повинен відповідати вимогам законодавства України. Він не може містити інформації, що може бути розцінена як така, що заборонена до поширення на телебаченні згідно з чинним законодавством України, порушує права та інтереси осіб, або така, що суперечить загальноприйнятим нормам.

Документи, підготовлені іноземною мовою, необхідно супроводжувати завіреним перекладами державною мовою.